CBB-TOMSEKRET

      Agencja Ochrony TOM-SEKRET jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na rynku od 1994r. zgodnie z przepisami prawa, posiadając koncesję oraz odpowiednie zezwolenia. W roku 2014 Spółka przeszła reorganizację i zmieniła nazwę na Centralne Biuro Bezpieczeństwa CBB-TOMSEKRET Sp. z o.o.

      Współpraca z naszą firmą zapewni Państwu możliwość skoncentrowania się na aktywności stanowiącej podstawę prowadzonego biznesu, jednocześnie mając pewność, że działalność poboczna znajduje się w rękach profesjonalistów.

      Centralne Biuro Bezpieczeństwa CBB-TOMSEKRET Sp. z o.o. konsekwentnie poszukuje optymalnych rozwiązań, koncentrując się przede wszystkim na jak najwyższym zaspokojeniu potrzeb swoich klientów, stale poszerzając portfel oferowanych usług. Potwierdzeniem ich wysokiego poziomu było przyznanie nam w czerwcu 2007 roku Certyfikatu Jakości ISO 9001:2008 oraz certyfikatu spełnienia wymagań według normy AQAP 2120:2009.

      Firma ubezpieczona jest od prowadzonej działalności, a w przypadku konwojowania wartości pieniężnych posiada ubezpieczenie do określonej wysokości wg wymogów Zleceniodawcy.

      Wartością naszej firmy są jej pracownicy, których uczciwość, szacunek dla otoczenia, fachowość, wiedza i doświadczenie są podstawą zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług oraz dynamicznego rozwoju firmy.

      Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku oraz życzeniom naszych kontrahentów wielokrotnie mieliśmy okazję udowodnić, że można nam powierzyć wykonanie usług nie związanych z zakresem podstawowej działalności naszej firmy.

      Od początku powstania firma identyfikowała się ze sprawami ważnymi dla lokalnej społeczności. Od wielu lat jesteśmy związani z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

      Systematycznie bierzemy czynny udział w organizowaniu przedsięwzięć charytatywnych oraz kulturalnych, szczególnie współdziałając w tym zakresie z Teatrem Lalek Arlekin przy kolejnych edycjach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Trotu Art.

      To tylko kilka przykładów z prowadzonej przez nas działalności na rzecz mieszkańców naszego miasta. Przekazywane nam wyrazy uznania i podziękowania są dla nas największą satysfakcją.

 
Zaufali nam
 

Copyright © 2015 CBB-TOMSEKRET